سرویس و نگهداری ماشین های اداری

GPS
فروردین ۱۴, ۱۳۹۷

سرویس و نگهداری ماشین های اداری

عنوان پروژه سرویس و نگهداری ماشین های اداری
زمینه فعالیت سخت افزار
توضیحات پروژه

تعمیر ، سرویس و نگهداری ماشین های اداری ( پرینتر ، دستگاه کپی ، فکس و اسکنر )

حداقل بودجه تومان 25000000
حداکثر بودجه تومان 100000000
مدت زمان مورد انتظار برای انجام پروژه
تلفن های تماس 09129480891, 09129480892
ایمیل جهت ارتباط smtechnic.contacts@gmail.com
تلگرام جهت ارتباط